ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล, ทรงบำเพ็ญพระกุศล (พระเจ้าแผ่นดิน)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล, ทรงบำเพ็ญพระกุศล (พระเจ้าแผ่นดิน)

    คำสามัญ ทำบุญ

    คำราชาศัพท์