ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล, ทรงบำเพ็ญพระกุศล (พระเจ้าแผ่นดิน)

คำราชาศัพท์

คำสามัญทำบุญ

1