ต้นเครื่อง

คำราชาศัพท์

คำสามัญเครื่องทรงสำหรับกษัตริย์, ของใช้ของเสวยสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน

1