คำราชาศัพท์ "ต้นอเนกคุณ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ต้นอเนกคุณ"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ต้นเครื่องเครื่องทรงสำหรับกษัตริย์, ของใช้ของเสวยสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน
ต้นจะเกรงต้นเหงือกปลาหมอ
ต้นปาริฉัตร, ต้นปาริชาติต้นทองกวาว, ต้นทองหลาง
ต้นพระหนุขากรรไกร ขากรรไตร หรือขาตะไกร
พระพาหา,พระพาหุต้นแขน
ต้นหนามรอบข้อต้นพุงดอ
พาหุรัดกำไลต้นแขน
ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหาต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้น
พระอูรุต้นขา โคนขา ขาอ่อน

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำราชาศัพท์ที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน