ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ต้นอเนกคุณ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ต้นอเนกคุณ"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ต้นเครื่องเครื่องทรงสำหรับกษัตริย์, ของใช้ของเสวยสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน
ต้นขจรต้นสลิด
ต้นปาริชาตต้นทองหลาง
ต้นจะเกรงต้นเหงือกปลาหมอ
ต้นปาริฉัตร, ต้นปาริชาติต้นทองกวาว, ต้นทองหลาง
ต้นปาริชาติต้นทองกวาว, ต้นทองหลาง
ต้นพระหนุขากรรไกร ขากรรไตร หรือขาตะไกร
ต้นหนามรอบข้อต้นพุงดอ
พระพาหา,พระพาหุต้นแขน