ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ตุ้มพระกรรณ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ตุ้มพระกรรณ"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระกรรณหู ใบหู
แคะพระกรรณไม้แคะหู
ช่องพระโสต , ช่องพระกรรณช่องหู