ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ช้าง 2 ช้าง, ช้าง 2 เชือก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ช้าง 2 ช้าง, ช้าง 2 เชือก"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ช้าง 2 ช้างช้างหลวง 2 ตัว
ช้าง 2 เชือกช้างบ้าน 2 ตัว
ช้าง 2 ตัวช้างอยู่ป่า 2 ตัว