ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ชามชำระพระหัตถ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ชามชำระพระหัตถ์"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ชำระพระหัตถ์ล้างมือ
อ่างชำระพระหัตถ์อ่างล้างมือ