ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระ"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
กล้วยกระ, กล้วยเปลือกบางกล้วยไข่
กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกะกล้วยไข่
กล้วยเปลือกบางกล้วยไข่
กล้วยกุกล้วยสั้น
ปลีกกล้วยหัวปลี
ปลีกล้วยหัวปลี
กล้วยสั้นกล้วยกุ
นารีจำศีลกล้วยบวชชี