ค้นหาคำราชาศัพท์

ทั้งหมด
คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร อ

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร อ

คำราชาศัพท์ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

องค์

คำสามัญ ลักษณนามสำหรัพระพุทธรูป

อภิเษกสมรส

คำสามัญ แต่งงาน

อังคาด

คำสามัญ เลี้ยงพระ

อาตมา

คำสามัญ ตัวเอง, ข้าพเจ้า

อาพาธ

คำสามัญ ป่วย

อาราธนา

คำสามัญ เชื้อเชิญ, นิมนต์, อ้อนวอน

อาศิรวาท

คำสามัญ อวยพร สดุดี สรรเสริญ

อาสนะ

คำสามัญ ที่นั่ง

อาเจียน

คำสามัญ อ้วก, ราก

อุณหภูมิพระวรกาย

คำสามัญ อุณหภูมิของร่างกาย

อุทกภัย

คำสามัญ น้ำท่วม

อุทยาน

คำสามัญ สวน

อุบาสก

คำสามัญ คนรู้จัก

อุบาสิกา

คำสามัญ คนรู้จัก

อุปสมบท

คำสามัญ บวช

อ่างชำระพระหัตถ์

คำสามัญ อ่างล้างมือ

อ่างสรง

คำสามัญ อ่างอาบน้ำ

เอางาน

คำสามัญ ทำความเคารพเมื่อรับสิ่งของจากพระมหากษัตริย์และเจ้านาย

เอาน้ำขังตุ่ม

คำสามัญ เอาน้ำใส่ตุ่ม

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำราชาศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ