ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร อ

คำราชาศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

องค์

คำสามัญ ลักษณนามสำหรัพระพุทธรูป

อภิเษกสมรส

คำสามัญ แต่งงาน

อังคาด

คำสามัญ เลี้ยงพระ

อาพาธ

คำสามัญ ป่วย

อาสนะ

คำสามัญ ที่นั่ง

อุณหภูมิพระวรกาย

คำสามัญ อุณหภูมิของร่างกาย

อุบาสก

คำสามัญ คนรู้จัก

อุบาสิกา

คำสามัญ คนรู้จัก

อ่างชำระพระหัตถ์

คำสามัญ อ่างล้างมือ

อ่างสรง

คำสามัญ อ่างอาบน้ำ

โอวาท

คำสามัญ คำสอน


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม