ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ร

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ร

คำราชาศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

รถพระที่นั่ง

คำสามัญ รถ

รัดพระองค์

คำสามัญ เข็มขัด

รับสั่ง

คำสามัญ คำสั่ง

รับสั่ง, ตรัส

คำสามัญ พูด

รากดิน

คำสามัญ ไส้เดือน

ราวผ้าซับพระพักตร์

คำสามัญ ราวพาดผ้า

ริมพระโอษฐ์

คำสามัญ ริมฝีปาก

รูป

คำสามัญ ลักษณนามสำหรัพระภิกษุ

เรือพระที่นั่ง

คำสามัญ เรือ

โรคกลาก

คำสามัญ ขี้กลาก

โรคเกลื้อน

คำสามัญ ขี้เกลื้อน

โรคเรื้อน

คำสามัญ ขี้เรื้อน

ไรพระทนต์

คำสามัญ ไรฟัน

ไรพระเกศา

คำสามัญ ไรผม


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม