ค้นหาคำราชาศัพท์

ทั้งหมด
คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ท

คำราชาศัพท์ หมวดตัวอักษร ท

คำราชาศัพท์ - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

ทรงงาน

คำสามัญ ทำงาน

ทรงช้าง

คำสามัญ ขี่ช้าง

ทรงดนตรี

คำสามัญ เล่นดนตรี

ทรงถาม, ตรัสถาม

คำสามัญ ถาม

ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย

คำสามัญ ทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป

ทรงธรรม

คำสามัญ ฟังธรรม

ทรงบาตร

คำสามัญ ใส่บาตร

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

คำสามัญ การทำบุญ

ทรงประดิษฐ์

คำสามัญ ประดิษฐ์

ทรงปราศรัย

คำสามัญ ปราศรัย

ทรงพระกรุณา

คำสามัญ กรุณา,เมตตา

ทรงพระกาสะ

คำสามัญ ไอ

ทรงพระครรภ์,ทรงครรภ์

คำสามัญ ท้อง,ตั้งท้อง

ทรงพระปรมาภิไธย

คำสามัญ ลงลายมือชื่อ

ทรงพระประชวร

คำสามัญ ป่วย

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม