คำราชาศัพท์ - หมวด ท

(หน้า 1/1)

 • ทรงถาม, ตรัสถาม

  ความหมาย
  ถาม
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
  ใช้กับ
  พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์

  999+
  views

 • ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย

  ความหมาย
  ทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
  ใช้กับ
  พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์

  999+
  views

 • ทรงปราศรัย

  ความหมาย
  ปราศรัย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
  ใช้กับ
  พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์

  999+
  views

 • ทรงพระกาสะ

  ความหมาย
  ไอ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงพระปรมาภิไธย

  ความหมาย
  ลงลายมือชื่อ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงพระปินาสะ

  ความหมาย
  จาม
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงพระราชนิพนธ์

  ความหมาย
  แต่งหนังสือ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงพระสรวล

  ความหมาย
  หัวเราะ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงพระอักษร

  ความหมาย
  เรียน เขียน อ่าน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงพระเกษมสำราญ

  ความหมาย
  สุขสบาย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงยืน

  ความหมาย
  ยืน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงสัมผัสมือ

  ความหมาย
  จับมือ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทรงเครื่อง

  ความหมาย
  แต่งตัว
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ทองพระกร, พระกำไล, พระวลัย

  ความหมาย
  กำไล
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

  999+
  views

 • ทอดพระเนตร

  ความหมาย
  ดู
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

  999+
  views

 • ที่พระสุธารส

  ความหมาย
  ชุดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

  999+
  views

 • ที่สรงพระพักตร์, ถาดสรงพระพักตร์,

  ความหมาย
  อ่างล้างหน้า
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views

 • ท่าน

  ความหมาย
  แทนผู้ที่พูดถึง
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม
  ใช้กับ
  เจ้านาย, ขุนนางผู้ใหญ่, พระภิกษุ, ผู้ใหญ่ที่นับถือ

  999+
  views

 • เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่ง

  ความหมาย
  ที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้าทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จ มีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบ และพุ่ม
  หมวดหมู่
  คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

  999+
  views