คำราชาศัพท์ - หมวด คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

(หน้า 1/2)

 • กุฏิ

  ความหมาย
  เรือนที่พักในวัด
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • คิลานเภสัช

  ความหมาย
  ยารักษาโรค
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • จังหัน

  ความหมาย
  อาหาร
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • จำวัด

  ความหมาย
  นอน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • ฉัน

  ความหมาย
  รับประทาน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • ถาน,เวจกุฎี

  ความหมาย
  ห้องสุขา
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • นิมนต์

  ความหมาย
  เชิญ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • ประเคน

  ความหมาย
  ถวาย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • ปลงผม

  ความหมาย
  โกนผม
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • ปัจจัย

  ความหมาย
  เงิน
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • พระบัญชา

  ความหมาย
  คำสั่ง(พระสังฆราช)
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • พระสมณสาสน์

  ความหมาย
  จดหมาย(พระสังฆราช)
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • พระแท่น

  ความหมาย
  ธรรมาสน์(พระสังฆราช)
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • พระโอวาท

  ความหมาย
  คำสอน(พระสังฆราช)
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • ภัตตาหาร

  ความหมาย
  อาหาร
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • มรณภาพ

  ความหมาย
  ตาย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • รูป

  ความหมาย
  ลักษณนามสำหรัพระภิกษุ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  954
  views

 • ลิขิต

  ความหมาย
  จดหมาย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • ลิขิต

  ความหมาย
  จดหมาย
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views

 • สรงน้ำ

  ความหมาย
  อาบน้ำ
  หมวดหมู่
  คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

  999+
  views