ค้นหาคำราชาศัพท์

 คำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ

คำราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ

คำราชาศัพท์ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

พระขนิษฐา

คำสามัญ น้องสาว

พระชามาดา

คำสามัญ ลูกเขย

พระปัยกา

คำสามัญ ปู่ทวดหรือตาทวด

พระปัยยิกา

คำสามัญ ย่าทวดหรือยายทวด

พระปิตุจฉา

คำสามัญ ป้าหรืออาหญิง

พระปิตุลา

คำสามัญ ลุงหรืออาชาย

พระภาคิไนย

คำสามัญ หลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาว

พระภาติยะ

คำสามัญ หลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชาย

พระมาตุจฉา

คำสามัญ ป้าหรือน้าหญิง

พระมาตุลา

คำสามัญ ลุงหรือน้าชาย

พระราชนัดดา

คำสามัญ หลานชายหรือหลานสาว

พระราชปนัดดา

คำสามัญ เหลน

พระสสุระ

คำสามัญ พ่อสามี

พระสัสสุ

คำสามัญ แม่สามี

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม