รวมคำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# คำราชาศัพท์ ความหมาย หมวดหมู่
1 กระบือ ควาย คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
2 กระเป๋าทรง กระเป๋าถือ คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
3 ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศา ขมวดผมที่เป็นก้นหอย คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
4 ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์ ข้อมือ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
5 ข้าวเสวย ข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
6 ฉลองพระเนตร แว่นตา คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
7 ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหา ต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้น คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
8 ทรงถาม, ตรัสถาม ถาม คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
9 ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย ทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทา... คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
10 ทรงพระปรมาภิไธย ลงลายมือชื่อ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
11 ทรงพระราชนิพนธ์ แต่งหนังสือ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
12 ทรงพระสรวล หัวเราะ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
13 ทรงพระอักษร เรียน เขียน อ่าน คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
14 ทอดพระเนตร ดู คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
15 ธารพระกร ไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัด คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
16 ปลามัจฉะ ปลาร้า คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
17 ปลามัจฉะ ปลาร้า คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
18 ปลายาว ปลาไหล คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
19 ปลายาว ปลาไหล คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
20 ปลาใบไม้ ปลาสลิด คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
21 ปลาใบไม้ ปลาสลิด คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
22 พระกร ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมื... คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
23 พระกรรณ หู ใบหู คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
24 พระกระยาต้ม ข้าวต้ม คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
25 พระกระยาหาร ข้าว คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
26 พระกระยาเสวย, พระกระยา ข้าว คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
27 พระกราม ฟันกราม คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
28 พระกลด ร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกีย... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
29 พระขนิษฐา น้องสาว คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
30 พระฉาย กระจกส่อง คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
31 พระชงฆ์ แข้ง คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
32 พระชานุ เข่า คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
33 พระชามาดา ลูกเขย คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
34 พระตรา ตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์ ดว... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
35 พระที่นั่ง ที่นั่ง คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
36 พระที่นั่ง ก้น ที่นั่งทับ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
37 พระนขา , พระกรชะ เล็บ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
38 พระนลาฏ หน้าผาก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
39 พระนาภี สะดือ ท้อง คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
40 พระนาสิก , พระนาสา จมูก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
41 พระบรมราชวินิจฉัย คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
42 พระบรมราชโองการ คำสั่ง คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
43 พระบรมราโชวาท คำสอน คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
44 พระบาท เท้า คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
45 พระปราง แก้ม คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
46 พระปัปผาสะ ปอด คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
47 พระปั้นเหน่ง หัวเข็มขัด คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
48 พระปิตุลา ลุงหรืออาชาย คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
49 พระพาหา , พระพาหุ แขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก) คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
50 พระภาคิไนย หลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้อ... คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
51 พระภาติยะ หลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชา... คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
52 พระมาตุลา ลุงหรือน้าชาย คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
53 พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ) ตับ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
54 พระยอด ฝี, หัวฝี คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
55 พระยอด ฝี เช่น ประชวรพระยอด เจ็บเป็นฝ... คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
56 พระราชดำรัส, พระราชกระแส, กระแสพระราชดำรัส คำพูด คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
57 พระราชดำรัสสั่ง คำสั่ง คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
58 พระราชทาน ให้ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
59 พระราชนัดดา หลานชายหรือหลานสาว คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
60 พระราชบัญชา คำสั่ง คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
61 พระราชบัณฑูร คำสั่ง คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
62 พระราชปฏิสันถาร คำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแข... คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
63 พระราชปฏิสันถาร ทักทาย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
64 พระราชปฏิสันถาร ทักทายปราศรัย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
65 พระราชปุจฉา คำถาม คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
66 พระราชวินิจฉัย คำวินิจฉัย, การวินิจฉัย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
67 พระราชหัตถเลขา เขียนจดหมาย คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
68 พระราชอาสน์, พระเก้าอี้ ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้ คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
69 พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์ คำสั่ง คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
70 พระสุณิสา ลูกสะใภ้ คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
71 พระหนุ คาง คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
72 พระหัตถ์ มือ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
73 พระอนุชา น้องชาย คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
74 พระอังสา บ่า ไหล่ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
75 พระอัฐิ กระดูก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
76 พระอัยกา ปู่หรือตา คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
77 พระอัสสุธารา , พระอัสสุชล, น้ำพระเนตร น้ำตา คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
78 พระอุทร ท้อง คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
79 พระอู่, พระอังรึง เปล คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
80 พระเขนย หมอนหนุน คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
81 พระเขฬะ น้ำลาย คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
82 พระเชษฐภคินี พี่สาว คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
83 พระเชษฐา พี่ชาย คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
84 พระเนตร , พระนัยนะ, พระจักษุ ดวงตา คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
85 พระเพลา ขา ตัก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
86 พระเศียร หัว ศีรษะ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
87 พระเสโท เหงื่อ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
88 พระแท่นบรรทม เตียงนอน คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
89 พระโลมา ขน คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
90 พระโสณี ตะโพก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
91 พระโอษฐ์ ปาก ริมฝีปาก คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
92 รัดพระองค์ เข็มขัด คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
93 ลาดพระที่ ผ้าปูที่นอน คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
94 เครื่องพระสุคนธ์ เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
95 เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหาร ของกิน คำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเต...
96 เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่ง พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเง... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
97 เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่ง ที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้า... คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่ว...
98 เสด็จประพาส ไปเที่ยว คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
99 เสด็จพระราชดำเนิน เดินทางไปที่ไกล ๆ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
100 เสด็จลง… เดินทางไปที่ใกล้ ๆ คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

เมนูแนะนำ

Vocab cloud