ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

Noคำราชาศัพท์ความหมายหมวดหมู่ใช้กับ
Noคำราชาศัพท์ความหมายหมวดหมู่ใช้กับ
1ทรงทักทาย, ตรัสทักทายทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไปคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์
2พระกรปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
3พระชานุเข่าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
4พระพาหา , พระพาหุแขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก)คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
5พระราชปฏิสันถารคำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ทรงทักทายเป็นทางการ
6พระโอษฐ์ปาก ริมฝีปากคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
7พระชามาดาลูกเขยคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
8พระเชษฐภคินีพี่สาวคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
9ทรงพระราชนิพนธ์แต่งหนังสือคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
10พระราชบัญชาคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมราชกุมารี
11พระราชนัดดาหลานชายหรือหลานสาวคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
12ทรงพระอักษรเรียน เขียน อ่านคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
13พระบรมราโชวาทคำสอนคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
14พระราชทานให้คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
15เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหารของกินคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
16ทรงพระสรวลหัวเราะคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
17พระโลมาขนคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
18พระราชบัณฑูรคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
19เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอยคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
20พระกรรณหู ใบหูคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
21พระเพลาขา ตักคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
22พระนลาฏหน้าผากคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
23พระกลดร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
24พระอัยกาปู่หรือตาคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
25พระนาสิก , พระนาสาจมูกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
26พระนาภีสะดือ ท้องคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
27พระเชษฐาพี่ชายคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
28พระนขา , พระกรชะเล็บคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
29พระราชอาสน์, พระเก้าอี้ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
30กระบือควายคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
31พระขนิษฐาน้องสาวคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
32ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์ข้อมือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
33พระราชวินิจฉัยคำวินิจฉัย, การวินิจฉัยคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ทั่วไป สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระราชวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์สูง ทรงเศวตฉัตร 7 ชั้น
34พระเสโทเหงื่อคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
35พระปิตุลาลุงหรืออาชายคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
36เสด็จประพาสไปเที่ยวคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
37ข้าวเสวยข้าว หรือเรียกว่า พระกระยาคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
38เสด็จพระราชดำเนินเดินทางไปที่ไกล ๆคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
39ปลายาวปลาไหลคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
40พระภาติยะหลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชายคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
41เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่งที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้าทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จ มีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบ และพุ่มคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
42ปลาใบไม้ปลาสลิดคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
43ปลามัจฉะปลาร้าคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
44พระเศียรหัว ศีรษะคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
45พระราชดำรัสสั่งคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระยุพราช
46พระมาตุลาลุงหรือน้าชายคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
47พระโสณีตะโพกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
48พระสุณิสาลูกสะใภ้คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
49พระราชหัตถเลขาเขียนจดหมายคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
50พระบรมราชวินิจฉัยคำวินิจฉัย, การวินิจฉัยคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
51พระอู่, พระอังรึงเปลคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
52ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศาขมวดผมที่เป็นก้นหอยคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
53พระอังสาบ่า ไหล่คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
54พระอุทรท้องคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
55ทรงพระปรมาภิไธยลงลายมือชื่อคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
56พระฉายกระจกส่องคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
57พระกระยาเสวย, พระกระยาข้าวคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
58เสด็จลง…เดินทางไปที่ใกล้ ๆคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
59พระอนุชาน้องชายคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
60ธารพระกรไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
61ฉลองพระเนตรแว่นตาคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
62พระบรมราชโองการคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
63ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหาต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้นคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
64พระปัปผาสะปอดคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
65พระหัตถ์มือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
66พระบาทเท้าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
67พระยอดฝี, หัวฝีคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
68พระราชปุจฉาคำถามคําราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมราชินี สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมราชกุมารี
69รัดพระองค์เข็มขัดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
70พระตราตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์ ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
71พระแท่นบรรทมเตียงนอนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
72ลาดพระที่ผ้าปูที่นอนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
73พระเขนยหมอนหนุนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
74เครื่องพระสุคนธ์เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น้ำปรุง แป้งผัดหน้า แป้งกระแจะ ฯลฯคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
75พระปรางแก้มคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
76พระราชปนัดดาเหลนคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
77พระปั้นเหน่งหัวเข็มขัดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
78พระกรามฟันกรามคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
79พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์คำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
80กระเป๋าทรงกระเป๋าถือคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
81พระอัสสุธารา , พระอัสสุชล, น้ำพระเนตรน้ำตาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
82พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ)ตับคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
83พระที่นั่งก้น ที่นั่งทับคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
84พระหนุคางคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
85ทรงถาม, ตรัสถามถามคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์
86พระกระยาหารข้าวคําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
87ทอดพระเนตรดูคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
88พระเนตร , พระนัยนะ, พระจักษุดวงตาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
89พระชงฆ์แข้งคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
90พระอุระ , พระทรวงอกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
91พระราชดำรัส, พระราชกระแส, กระแสพระราชดำรัสคำพูดคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมราชินี สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมราชกุมารี
92พระอัฐิกระดูกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
93พระราชโองการคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ทั่วไป
94พระสุธารสน้ำดื่ม, เครื่องดื่มคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
95พระภาคิไนยหลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาวคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
96พระเขฬะน้ำลายคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
97พระสสุระพ่อสามีคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
98พระเกศา , พระเกศ, พระศกเส้นผมคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
99พระศรีหมากคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
100พระรากขวัญไหปลาร้าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย