ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

Noคำราชาศัพท์ความหมายหมวดหมู่ใช้กับ
Noคำราชาศัพท์ความหมายหมวดหมู่ใช้กับ
1ทรงทักทาย, ตรัสทักทายทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไปคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์
2พระกรปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
3พระพาหา , พระพาหุแขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก)คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
4พระราชปฏิสันถารคำทักทาย, การทักทาย เช่น กับแขกเมืองหรือพระราชอาคันตุกะคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ทรงทักทายเป็นทางการ
5พระชานุเข่าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
6พระโอษฐ์ปาก ริมฝีปากคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
7พระชามาดาลูกเขยคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
8ทรงพระราชนิพนธ์แต่งหนังสือคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
9พระเชษฐภคินีพี่สาวคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
10พระราชบัญชาคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมราชกุมารี
11ทรงพระอักษรเรียน เขียน อ่านคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
12พระราชนัดดาหลานชายหรือหลานสาวคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
13พระบรมราโชวาทคำสอนคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
14พระราชทานให้คําราชาศัพท์ หมวดกริยา
15เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหารของกินคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
16ทรงพระสรวลหัวเราะคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
17พระโลมาขนคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
18พระราชบัณฑูรคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
19เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอยคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
20พระกรรณหู ใบหูคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
21พระเพลาขา ตักคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
22พระนลาฏหน้าผากคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
23พระกลดร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
24พระนาสิก , พระนาสาจมูกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
25พระนาภีสะดือ ท้องคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
26พระอัยกาปู่หรือตาคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
27พระนขา , พระกรชะเล็บคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
28พระเชษฐาพี่ชายคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
29ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์ข้อมือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
30พระราชอาสน์, พระเก้าอี้ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
31กระบือควายคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
32พระราชวินิจฉัยคำวินิจฉัย, การวินิจฉัยคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ทั่วไป สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระราชวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์สูง ทรงเศวตฉัตร 7 ชั้น
33พระเสโทเหงื่อคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
34พระปิตุลาลุงหรืออาชายคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
35เสด็จประพาสไปเที่ยวคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
36ข้าวเสวยข้าว หรือเรียกว่า พระกระยาคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
37เสด็จพระราชดำเนินเดินทางไปที่ไกล ๆคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
38ปลายาวปลาไหลคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
39เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่งที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้าทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จ มีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบ และพุ่มคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
40ปลาใบไม้ปลาสลิดคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
41พระภาติยะหลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชายคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
42ปลามัจฉะปลาร้าคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
43พระเศียรหัว ศีรษะคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
44พระราชดำรัสสั่งคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระยุพราช
45พระมาตุลาลุงหรือน้าชายคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
46พระโสณีตะโพกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
47พระราชหัตถเลขาเขียนจดหมายคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
48พระขนิษฐาน้องสาวคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
49พระบรมราชวินิจฉัยคำวินิจฉัย, การวินิจฉัยคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
50พระสุณิสาลูกสะใภ้คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
51พระอู่, พระอังรึงเปลคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
52ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศาขมวดผมที่เป็นก้นหอยคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
53พระอังสาบ่า ไหล่คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
54ทรงพระปรมาภิไธยลงลายมือชื่อคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
55พระกระยาเสวย, พระกระยาข้าวคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
56พระฉายกระจกส่องคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
57พระอุทรท้องคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
58เสด็จลง…เดินทางไปที่ใกล้ ๆคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
59ธารพระกรไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
60ฉลองพระเนตรแว่นตาคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
61ต้นพระชิวหา , มูลพระชิวหาต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้นคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
62พระบรมราชโองการคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว
63พระอนุชาน้องชายคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
64พระปัปผาสะปอดคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
65พระหัตถ์มือคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
66รัดพระองค์เข็มขัดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
67พระตราตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์ ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
68พระราชปุจฉาคำถามคําราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมราชินี สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมราชกุมารี
69พระบาทเท้าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
70พระยอดฝี, หัวฝีคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
71พระแท่นบรรทมเตียงนอนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
72เครื่องพระสุคนธ์เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น้ำปรุง แป้งผัดหน้า แป้งกระแจะ ฯลฯคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
73ลาดพระที่ผ้าปูที่นอนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
74พระเขนยหมอนหนุนคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
75พระปรางแก้มคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
76พระกรามฟันกรามคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
77พระราชเสาวนีย์, พระเสาวนีย์คำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาสมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
78พระอัสสุธารา , พระอัสสุชล, น้ำพระเนตรน้ำตาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
79กระเป๋าทรงกระเป๋าถือคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
80ทรงถาม, ตรัสถามถามคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์
81ทอดพระเนตรดูคําราชาศัพท์ หมวดกริยา
82พระเนตร , พระนัยนะ, พระจักษุดวงตาคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
83พระกระยาหารข้าวคําราชาศัพท์ หมวดอาหาร
84พระที่นั่งก้น ที่นั่งทับคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
85พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ)ตับคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
86พระหนุคางคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
87พระปั้นเหน่งหัวเข็มขัดคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ
88พระชงฆ์แข้งคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
89พระราชดำรัส, พระราชกระแส, กระแสพระราชดำรัสคำพูดคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมราชินี สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมราชกุมารี
90พระอัฐิกระดูกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
91พระราชโองการคำสั่งคําราชาศัพท์ หมวดกริยาพระมหากษัตริย์ทั่วไป
92พระเขฬะน้ำลายคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
93พระอุระ , พระทรวงอกคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
94พระสุธารสน้ำดื่ม, เครื่องดื่มคำราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
95พระภาคิไนยหลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาวคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
96พระรากขวัญไหปลาร้าคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
97พระสสุระพ่อสามีคําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
98พระศรีหมากคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
99ช่องพระโสต , ช่องพระกรรณช่องหูคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
100พานหมากเสวยคำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป