ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "หนอนหนังสือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หนอนหนังสือ

    ความหมาย คนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือ

    คำพังเพย