ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "สิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยง

    ความหมาย มีอาชีพทางค้าขายสู้รับราชการไม่ได้ เพราะเป็นพ่อค้าย่อมมีวันขาดทุน แต่ถ้ารับราชการก็มีเจ้านายชุบเลี้ยง มีชื่อเสียง และเงินทอง ไม่มีทางขาดทุน

    คำพังเพย