ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "วัวหายล้อมคอก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วัวหายล้อมคอก

    ความหมาย เกิดเรื่องเสียหายขึ้นแล้วจึงคิดหาหนทางป้องกันเหมือนมีสมบัติไม่เก็บรักษาให้ดีพอสมบัติหายไปแล้วจึงหาทางสร้างที่เก็บสมบัติ

    คำพังเพย