ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "วัวลืมตีน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วัวลืมตีน

    ความหมาย คนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตน

    คำพังเพย