ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ยืนกระต่ายขาเดียว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยืนกระต่ายขาเดียว

    ความหมาย การพูดยืนยันคำเดียวไม่แปรผันหรือเปลี่ยนแปลงไปเช่นเขาไม่ได้ลักเงินไปจริงๆถามเขาตั้งร้อยครั้งเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้อาไปจริง

    คำพังเพย