ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ยกหางตัวเอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยกหางตัวเอง

    ความหมาย ยกตนเองว่าดีว่าเก่ง

    คำพังเพย