ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "มารหัวใจ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มารหัวใจ

    ความหมาย คนที่ทำให้คนอื่นไม่มีความสุขเรื่องความรัก

    คำพังเพย