ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "นกน้อยทำรังแต่พอตัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นกน้อยทำรังแต่พอตัว

    ความหมาย เป็นผู้น้อยทำอะไรต้องดูให้พอสมควรกับฐานะของตนเช่นมีเงินไม่มากนักก็สร้างบ้านพอประมาณมิใช่สร้างใหญ่โตเพิ่มภาระหนี้สินให้ครอบครัว

    คำพังเพย