ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ทองแผ่นเดียวกัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทองแผ่นเดียวกัน

    ความหมาย เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน

    คำพังเพย