ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ดีดลูกคิดรางแก้ว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ดีดลูกคิดรางแก้ว

    ความหมาย คิดรอบคอบแล้วมีแต่ได้อย่างเดียว

    คำพังเพย