ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "คงเส้นคงวา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คงเส้นคงวา

    ความหมาย เสมอต้นเสมอปลาย

    คำพังเพย