ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ขนทรายเข้าวัด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขนทรายเข้าวัด

    ความหมาย การทำประโยชน์ให้ส่วนรวมโดยการกระทำอย่างไรอย่างหนึ่งแม้ไปกระทบกระเทือนให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ก็ถือว่ายกให้กับส่วนรวมไม่ต้องมีอะไรมาชดเชยก็ได้

    คำพังเพย