ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "x-ray"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    x-ray

    ทับศัพท์เป็น รังสีเอกซ์ , เอกซ์เรย์

    อื่น ๆ เอ็กซ์เรย์, เอ็กซ์-เรย์

    คำทับศัพท์