ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "x-ray"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  x-ray

  ทับศัพท์เป็น รังสีเอกซ์ , เอกซ์เรย์

  อื่น ๆ เอ็กซ์เรย์, เอ็กซ์-เรย์

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  x-ray

  คำศัพท์ เอกซเรย์

  คำทับศัพท์