ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "parsec"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    parsec

    ทับศัพท์เป็น พาร์เซก

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale