ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "Page"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Page

    ทับศัพท์เป็น เพจ

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "Page"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
web pageเว็บเพจ
home pageโฮมเพจ
percussionเพอร์คัชชัน
peroxideเพอร์ออกไซด์
rougeรูจ
compressorคอมเพรสเซอร์
packageแพ็กเกจ
espressoเอสเพรสโซ
predicateเพรดิเคต