ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "copy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    copy

    ทับศัพท์เป็น ก๊อปปี้

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale