ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "carrot"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    carrot

    ทับศัพท์เป็น แคร์รอต

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "carrot"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
forget-me-notฟอร์เกตมีนอต
bitบิต
chatแชต
catแคต
outputเอาต์พุต
hot spotฮอตสปอต
marketมาร์เกต
ghettoเกตโต
admitแอดมิต