ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "capsule"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    capsule

    ทับศัพท์เป็น แคปซูล

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale