ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "ASCII"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ASCII

    ทับศัพท์เป็น แอสกี

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ASCII"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
skiสกี
appletแอปเพล็ต
nijinskyนิจินสกี
appแอป
appleแอปเปิล
azimuthแอซิมัท
aaronแอรอน
analogueแอนะล็อก
analogแอนะล็อก