ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "action"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    action

    ทับศัพท์เป็น แอ็กชัน

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "action"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
accountแอ็กเคานต์
corruptionคอร์รัปชัน
expressionเอกซ์เพรสชัน
captionแคปชัน
stationสเตชัน
animationแอนิเมชัน
promotionโปรโมชัน
polarizationโพลาไรเซชัน
projectionโพรเจกชัน