คุณกำลังมองหาคำไหนอยู่?


ดูเพิ่มเติม!!! คติพจน์ชาวตะวันตก

คติพจน์ของชาวตะวันตก มีภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย โดยจะมีเนื้อหาแบบให้ข้อคิดสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ดูตามหมวดหมู่