ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

ทั้งหมด
คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร U

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร U

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

United we stand ; divided we die.

แปลว่า รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ