ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

ทั้งหมด
คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร S

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร S

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

Self-conquest is the greats of victory.

แปลว่า การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

So much to do ,so little done.

แปลว่า งานยิ่งทำมากเท่าใด ก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้น

Spare the rod and spoil the child.

แปลว่า ทิ้งไม้เรียวจะทำให้เด็กเสีย

Speak is silver , silent is good.

แปลว่า พูดเป็นเงิน เงียบเป็นทอง

Still water runs deep.

แปลว่า น้ำนิ่งไหลลึก


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ