ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

ทั้งหมด
คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร I

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร I

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

It is a wise father that know his own child.

แปลว่า พ่อที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้จักบุตรของตนดี

It is better to be safe than sorry.

แปลว่า ปลอดภัยย่อมดีกว่าเสียใจ

It's a poor mouse that has only one hole.

แปลว่า หนูที่น่าสงสารเท่านั้น ที่มีรูเพียงรูเดียว


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ