ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

ทั้งหมด
คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร G

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร G

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

God hates those who praise themselves.

แปลว่า พระเจ้าทรงเกลียดชังคนที่ยกย่องตนเอง

God helps those who help themselves.

แปลว่า พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตนเอง

Good name is better that riches.

แปลว่า มีชื่อเสียงดี ดีกว่ามีทรัพย์

Good to forgive ; best to forget.

แปลว่า การอภัยนั้นดี แต่ลืมเสียนั้นดีที่สุด

Great things have small beginning.

แปลว่า สิ่งใหญ่นั้น ย่อมมาจากการเริ่มต้นที่ดี

Grey hair is a of age, not of wisdom.

แปลว่า ผมหงอกเป็นสัญญาลักษณ์ของอายุ ไม่ใช่ปัญญา


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ