ค้นหาคติพจน์ชาวตะวันตก

ทั้งหมด
คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร D

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดตัวอักษร D

คติพจน์ชาวตะวันตก มีดังรายการต่อไปนี้

Death and tax are inevitable.

แปลว่า ความตายเป็นภาษีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

Disappointment is the nurse of wisdom.

แปลว่า ความผิดหวังเป็นสิ่งค้ำชูสติปัญญา

Do good , receive good ; Do evil, receive evil.

แปลว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คติพจน์ชาวตะวันตก หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ