83 คติพจน์ชาวตะวันตก ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

คติพจน์ชาวตะวันตก รวม 83 คติพจน์ชาวตะวันตก ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 83 คติพจน์ชาวตะวันตก ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. A bad officer is more dangerous than hundred bandits.
  แปลว่า เจ้าหน้าที่ชั่วคนเดียว เป็นอันตรายมากกว่าโจร 100 คน
 2. A bird in the hand is worth two in the bush.
  แปลว่า นกตัวเดียวในมือมีค่าเท่ากับนกสองตัวในพุ่มไม้
 3. A fool and his money are soon parted.
  แปลว่า คนโง่และเงินอยู่รวมกันไม่ได้นาน
 4. A friend in need is a friend indeed.
  แปลว่า มิตรในยามต้องการคือมิตรแท้
 5. A penny saved is a penny earned.
  แปลว่า ประหยัดได้หนึ่งเพนนี เท่ากับหาได้หนึ่งเพนนี
 6. A tree is known by its fruit.
  แปลว่า ต้นไม้รู้จักโตได้ ด้วยลูกของมัน
 7. All is fair in love and war.
  แปลว่า ทุกสิ่งย่อมยุติในความรักและสงคราม
 8. All is not gold that glitters.
  แปลว่า มิใช่ทองอย่างเดียวเท่านั้นที่ส่องแสงวูบวาบ
 9. All work and no play make Jack a dull boy.
  แปลว่า มีแต่งาน ไม่มีเล่น ทำให้เด็กโง่
 10. An old dog does not bark for nothing.
  แปลว่า หมาแก่ไม่เห่าก็ไร้ประโยชน์
 11. Behind bad luck comes good luck.
  แปลว่า โชคดีย่อมตามหลังโชคร้าย
 12. Better an ugly face than an ugly mind
  แปลว่า หน้าตาน่าเกลียด ดีกว่าจิตใจโสมม
 13. Better is half a loaf than no bread.
  แปลว่า ขมนปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่มีเลย
 14. Big words seldom go with good deeds.
  แปลว่า คำโวมิใคร่จะร่วมไปกับการกระทำดี
 15. Birds of a feather will flock together.
  แปลว่า นกที่มีขนอย่างเดียวกัน ย่อมจะอยู่รวมกัน
 16. Blood is thicker than water.
  แปลว่า เลือดข้นกว่าน้ำ
 17. Cap in hand never did any harm
  แปลว่า ความสุภาพอ่อนน้อม ไม่เคยทำให้เสียหายอะไรเลย
 18. Charms strike the sight , but merit wins the soul.
  แปลว่า เสน่ห์สะดุดตา แต่ความดีชนะใจ
 19. Death and tax are inevitable.
  แปลว่า ความตายเป็นภาษีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 20. Disappointment is the nurse of wisdom.
  แปลว่า ความผิดหวังเป็นสิ่งค้ำชูสติปัญญา
 21. Do good , receive good ; Do evil, receive evil.
  แปลว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
 22. Early to bed and early to rise.
  แปลว่า นอนหัวค่ำตื่นแต่เช้า
 23. Enough is better that too mush.
  แปลว่า พอดี ดีกว่า มากเกินไป
 24. Everyone speaks of happiness , but few know it.
  แปลว่า ใครๆก็พูดถึงความสุข แต่น้อยคนที่รู้ว่าความสุขคืออะไร
 25. Everything must have a beginning.
  แปลว่า ทุกสิ่งย่อมมีการเริ่มต้น
 26. Fine feathers make fine birds.
  แปลว่า ขนงามทำให้นกสวย
 27. Forgive others often , but yourself never.
  แปลว่า จงให้อภัยคนอื่นเสมอ แต่อย่าให้อภัยตนเอง
 28. God hates those who praise themselves.
  แปลว่า พระเจ้าทรงเกลียดชังคนที่ยกย่องตนเอง
 29. God helps those who help themselves.
  แปลว่า พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตนเอง
 30. Good name is better that riches.
  แปลว่า มีชื่อเสียงดี ดีกว่ามีทรัพย์
 31. Good to forgive ; best to forget.
  แปลว่า การอภัยนั้นดี แต่ลืมเสียนั้นดีที่สุด
 32. Great things have small beginning.
  แปลว่า สิ่งใหญ่นั้น ย่อมมาจากการเริ่มต้นที่ดี
 33. Grey hair is a of age, not of wisdom.
  แปลว่า ผมหงอกเป็นสัญญาลักษณ์ของอายุ ไม่ใช่ปัญญา
 34. He who done not go forward stays behind.
  แปลว่า บุคคลผู้ไม่ก้าวไปข้างหน้าย่อมอยู่ข้างหลัง
 35. He who loves pleasure shall be a poor man.
  แปลว่า ผู้ที่รักความสำราญ จะต้องเป็นคนยากจน
 36. Heaven ne'er helps the men who will not act.
  แปลว่า สวรรค์ไม่เคยช่วยบุคคลผู้ซึ่งไม่ทำงาน
 37. Honesty is the best policy.
  แปลว่า ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแนวทางที่ดีที่สุด
 38. Hope is the poor man bread.
  แปลว่า ความหวังคือขนมปังของคนจน
 39. Hunger is the best sauce.
  แปลว่า ความหิวเป็นซอสที่ดีที่สุด
 40. It is a wise father that know his own child.
  แปลว่า พ่อที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้จักบุตรของตนดี
 41. It is better to be safe than sorry.
  แปลว่า ปลอดภัยย่อมดีกว่าเสียใจ
 42. It's a poor mouse that has only one hole.
  แปลว่า หนูที่น่าสงสารเท่านั้น ที่มีรูเพียงรูเดียว
 43. Let a thief to catch a thief.
  แปลว่า จงใช้โจรให้จับโจร
 44. Like mother , like daughter.
  แปลว่า ดูนางให้ดูแม่
 45. Lost time is never found again.
  แปลว่า เวลาที่เสียไปย่อมหาไม่ได้อีก
 46. Makes a man healthy, wealthy and wise.
  แปลว่า สุขภาพดี มีทรัพย์ และฉลาด
 47. Man is his own worst enemy.
  แปลว่า ตนเองนั่นแหละเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุด ของตนเอง
 48. Money is a good servant , but a bad master.
  แปลว่า เงินเป็นผู้รับใช้ที่ดี แต่เป็นนายที่เลว
 49. Much talk , little work.
  แปลว่า พูดมาก ทำงานได้น้อย
 50. Music is the universal language of mankind.
  แปลว่า ดนตรีคือภาษาสากล ของมนุษยชาติ
 51. Never give advice in a crowd
  แปลว่า อย่าให้คำแนะนำท่ามกลางฝูงชน
 52. Never give advice unless asked.
  แปลว่า อย่าให้คำแนะนำจนกว่าจะถูกขอร้อง
 53. New brooms sweep clean.
  แปลว่า ไม้กวาดใหม่ กวาดสะอาด
 54. Newspaper are the wood mirror.
  แปลว่า หนังสือพิมพ์เป็นกระจกเงาของโลก
 55. No man can be a patriot on an empty stomach.
  แปลว่า ไม่มีใครเป็นผู้รักชาติได้ ในยามที่ท้องว่าง
 56. No one can disgrace us but ourselves.
  แปลว่า ไม่มีใครทำให้เราเสียเกียรติได้ นอกจากตัวเอง
 57. No one is too old to learn.
  แปลว่า ไม่มีใครแก่เกินเรียน
 58. No rose without a thorn.
  แปลว่า ไม่มีกุหลาบใดปราศจากหนาม
 59. No smoke without fire.
  แปลว่า ไม่มีควัน โดยปราศจากไฟ
 60. One cannot know everything.
  แปลว่า คนเราจะรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างหาได้ไม่
 61. Our first and last love is self-love
  แปลว่า ความรักครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคือรักตนเอง
 62. Prevention is better than cure.
  แปลว่า กันดีกว่าแก้
 63. Self-conquest is the greats of victory.
  แปลว่า การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 64. So much to do ,so little done.
  แปลว่า งานยิ่งทำมากเท่าใด ก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้น
 65. Spare the rod and spoil the child.
  แปลว่า ทิ้งไม้เรียวจะทำให้เด็กเสีย
 66. Speak is silver , silent is good.
  แปลว่า พูดเป็นเงิน เงียบเป็นทอง
 67. Still water runs deep.
  แปลว่า น้ำนิ่งไหลลึก
 68. The fox changes his skin but not his habits.
  แปลว่า สนัขจิ้งจอกเปลี่ยนสีได้ แต่เปลี่ยนนิสัยไม่ได้
 69. The less men think, the more they talk.
  แปลว่า คนที่คิดน้อยมักพูดมาก
 70. The lion is not so fierce as they paint him.
  แปลว่า สิงโตย่อมไม่ดุร้าย ดังที่คนป้ายสีให้มัน
 71. The more one has , the more one wants.
  แปลว่า ยิ่งมีมากเท่าใด ยิ่งต้องการมากเท่านั้น
 72. The nearer the bone the sweeter the meat.
  แปลว่า ยิ่งใกล้กระดูกเนื้อยิ่งหวาน
 73. The pen is mightier than the sword.
  แปลว่า ปากกามีอำนาจมากกว่าดาบ
 74. The will of the people is the best law.
  แปลว่า ความต้องการของประชาชนเป็นกฎหมายที่ดีที่สุด
 75. There's no place like home.
  แปลว่า ไม่มีที่ใดเหมือนบ้าน
 76. Thou should eat to live ; not live to eat.
  แปลว่า ควรกินเพื่อมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
 77. Two heads are better than one.
  แปลว่า สองหัวดีกว่าหัวเดียว
 78. United we stand ; divided we die.
  แปลว่า รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย
 79. Well begun is half done.
  แปลว่า เริ่มต้นดีเหมือนงานนั้นเสร็จไปครึ่งหนึ่ง
 80. When money speaks the truth is silent.
  แปลว่า เมื่อเงินพูด ความจริงก็เงียบ
 81. When the candles are out , all women are fair.
  แปลว่า ทุกนางงามสรรพ เมื่อดับเทียน
 82. When the cat's away the mice will play.
  แปลว่า เมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ยังคนอง
 83. While I breathe , I hope.
  แปลว่า ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ฉันก็ยังมีหวัง

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคติพจน์ชาวตะวันตกทั้ง 83 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคติพจน์ชาวตะวันตก ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน