คติพจน์ชาวตะวันตก

Wordy Guru รอบรู้คำศัพท์คติพจน์ของชาวตะวันตก มีภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย โดยจะมีเนื้อหาแบบให้ข้อคิดสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  แอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมคติพจน์ของชาวตะวันตกมาไว้ในมือคุณตัวอย่าง คติพจน์ชาวตะวันตก ที่นิยมใช้กันมีดังนี้

กดที่รายการแต่ละคำเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

+++ ดูคติพจน์ชาวตะวันตก ทั้งหมดต่อ +++

ร่วมแสดงความคิดเห็น