ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "spin out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  spin out

  กริยาช่อง 2 span out / spun out

  กริยาช่อง 3 spun out

  แปลว่า หมุนออก

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale