ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "spell out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  spell out

  กริยาช่อง 2 spelt out / spelled out

  กริยาช่อง 3 spelt out / spelled out

  แปลว่า สะกดออก

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale