ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Send out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Send out

  กริยาช่อง 2 sent out

  กริยาช่อง 3 sent out

  แปลว่า ส่งออกไป

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Send out"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
send out forsent out for
spin outspan out / spun out
spit outspitted out / spat out
spill outspilt out / spilled out
spell outspelt out / spelled out
bear outbore out
bring outbrought out
drive outdrove out
catch outcaught out