ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Sell"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Sell

  กริยาช่อง 2 sold

  กริยาช่อง 3 sold

  แปลว่า ขาย

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Sell"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
sell onsold on
sell offsold off
sell outsold out
sell upsold up
saleคำว่า sale ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาใช้คำว่า [sell]