ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Mean"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Mean

  กริยาช่อง 2 meant

  กริยาช่อง 3 meant

  แปลว่า หมายถึง

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale