ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "knock back"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    knock back

    กริยาช่อง 2 knocked back

    กริยาช่อง 3 knocked back

    หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "knock back"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
come backcame back
look backlooked back
pare backpared back
spring backsprang back / sprung back
shoot backshot back
try backtried back
pay backpaid back
pull backpulled back
die backdied back