ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "knit"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  knit

  กริยาช่อง 2 knit

  กริยาช่อง 3 knit

  แปลว่า ถัก

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale