ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "kneel"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  kneel

  กริยาช่อง 2 knelt

  กริยาช่อง 3 knelt

  แปลว่า คุกเข่า

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale