ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "kill"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  kill

  กริยาช่อง 2 killed

  กริยาช่อง 3 killed

  แปลว่า ฆ่า

  หมวด Regular Verb